Анкета
Подкрепяте ли предложението за увеличаване на осигуровките за фондовете "Безработица" и "Пенсии" с по 1 процентен пункт от 1 януари 2015 година?
Да
Не
Не мога да преценя

Виж статистика >>