Анкета
Одобрявате ли прилагането на колективен трудов договор (КТД) по административен път за целия бранш, или предпочитате индивидуален КТД, приет само за Вашето предприятие ?
Одобрявам КТД за целия бранш
Предпочитам КТД на ниво предприятие
Предпочитам работа без КТД

Виж статистика >>