Анкета
Имате ли предложения във връзка с предстоящите преговори за Колективни трудови договори?
Да, за заплатите
Да, за условията на труд
Не

Виж статистика >>