Анкета
Според Вас, кои параметри трябва да се имат предвид при промени в Минималния осигурителен доход по икономически дейности, за коректното определяне на МОД и намаляване на сивата икономика?
Линия на бедност
Производителност по отрасли
Инфлация

Виж статистика >>