Постъпилите сигнали и оплаквания в БТПП чрез Helpdesk-а ще се обработват регулярно и ще се препращат към съответните компетентни органи. При получаване на отговор от компетентния орган подателят на сигнала ще бъде информиран незабавно. Анонимността на подателя на сигнала е гарантирана.

 

Helpdesk
Полетата в червен контур са задължителни!!!

Статистика за подадени сигнали по населени места

Населено място Подадени сигнали
8TuPNGw09mq7 1
amEBkzlnW4t 1
cMs1vHnp6 1
HKq2xbbAeC 1
oWqwFaOP 1
Plovdiv 1
Бургас 1
Варна 1
Видин 1
гр.Провадия 1
гр.София 1
Свети Влас 1
София 2