Семинар дейност 4, Враца

05.04.2011

Провеждане на семинар за популяризиране на разработения инструментариум и приложението му от работодателите и заетите лица с цел укрепване на социалния диалог - дейност 4

организатор

Росица Иванова
(092) 66 02 71
(087) 859 82 15
rosi_tpp@abv.bg

лектор

Ташо Ташев

 

Снимки от семинара - ТУК