Семинар по дейност 5, Добрич (10 - 11.12.2012)

10.12.2012

Провеждане на семинар "Обучение на наети лица и синдикалисти по организация и администриране на бизнеса, фирмена култура и ефективна работна среда, механизми за взаимодействие между работодатели и наети лица, обща рамка на трудовоправните и осигурителните отношения и правни механизми за защита на интересите на работещите"

място Добрич
Зала „Изида”, Парк Хотел Изида
парк Свети Георги
начало 10.12.2012 - 10:00 часа

организатор

Герман Германов

лектори

Светлозар Стоянов
Правда Колева Димова

програма можете да изтеглите от ТУК

 

Снимки от семинара ТУК