Семинар по дейност 5, Сливен (15 - 16.03.2012)

15.03.2012

Провеждане на семинар "Обучение на наети лица и синдикалисти по организация и администриране на бизнеса, фирмена култура и ефективна работна среда, механизми за взаимодействие между работодатели и наети лица, обща рамка на трудовоправните и осигурителните отношения и правни механизми за защита на интересите на работещите"

място Сливен
Конферентна зала в хотел Парк Централ
начало 15.03.2012 - 09:30 часа

организатор

Милена Пелишева

лектори

Георги Татаров
Мария Стойкова

програма можете да изтеглите от ТУК

Снимки от семинара ТУК