Архив на събитията за 2012

12.12.2012

Провеждане на семинар "Обучение на работодатели по организация и администриране на бизнеса, фирмена култура и ефективна работна среда, механизми за взаимодействие между работодатели и наети лица, обща рамка на трудовоправните и осигурителните отношения и

12.12.2012

Учредителна среща-дискусия за създаване на регионални мрежи по дейност 7, София (Югозападен регион)

12.12.2012

Учредителна среща-дискусия за създаване на регионални мрежи по дейност 7, Варна (Североизточен регион)

10.12.2012

Провеждане на семинар "Обучение на наети лица и синдикалисти по организация и администриране на бизнеса, фирмена култура и ефективна работна среда, механизми за взаимодействие между работодатели и наети лица, обща рамка на трудовоправните и осигурителните

27.11.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Сливен за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

стр. 1 от 15  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15