Семинар по дейност 5, Перник (27 - 28.11.2013)

27.11.2013

Семинар "Обучение на наети лица по организация и администриране на бизнеса, фирмена култура и ефективна работна среда, механизми за взаимодействие между работодатели и наети лица, обща рамка на трудовоправните и осигурителните отношения и правни механизми за защита на интересите на работещите"

място Перник
зала на клуб „Дарко”, ул. Кракра, 61
начало 27.11.2013 - 10:00 часа

лектори

Емануил Стоилов
Бойка Петрова

програма можете да изтеглите от ТУК

 

Снимки от семинара ТУК