Семинар по дейност 5, Благоевград (27 - 28.11.2013)

27.11.2013

Семинар "Обучение на наети лица по организация и администриране на бизнеса, фирмена култура и ефективна работна среда, механизми за взаимодействие между работодатели и наети лица, обща рамка на трудовоправните и осигурителните отношения и правни механизми за защита на интересите на работещите"

място Благоевград
Червената зала, Американски университет
начало 27.11.2013 - 10:00 часа

лектори

Георги Тумбев
Лазар Зрънчев

програма можете да изтеглите от ТУК