Семинар по дейност 5, Гоце Делчев (25 - 26.11.2013)

25.11.2013

Семинар "Обучение на работодатели по организация и администриране на бизнеса, фирмена култура и ефективна работна среда, механизми за взаимодействие между работодатели и наети лица, обща рамка на трудовоправните и осигурителните отношения и правни механизми за защита на интересите на работещите"

място Гоце Делчев
Конферентна зала на хотел „Неврокоп”
ул. Михаил Антонов, 1
начало 25.11.2013 - 10:30 часа

лектори

Тодор Пройчев
Евгения Пекаж

програма можете да изтеглите от ТУК

 

Снимки от семинара ТУК