Архив на събитията за 2013

08.04.2013

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Перник за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

08.04.2013

Семинар "Обучение на работодатели, наети лица и синдикалисти по фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация, приложен

08.04.2013

Семинар "Обучение на работодатели, наети лица и синдикалисти по фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация, приложен

стр. 11 от 11  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11