Архив на събитията за 2013

23.10.2013

Провеждане на семинар "Обучение на работодатели по организация и администриране на бизнеса, фирмена култура и ефективна работна среда, механизми за взаимодействие между работодатели и наети лица, обща рамка на трудовоправните и осигурителните отношения и

28.05.2013

Кръгла маса на Дискусионния клуб при БТПП в гр. Пазарджик за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

27.05.2013

Семинар "Обучение на работодатели, наети лица и синдикалисти по фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация, приложен

23.05.2013

Кръгла маса на Дискусионния клуб при БТПП в гр. Смолян за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

22.05.2013

Кръгла маса на Дискусионния клуб при БТПП в гр. Кърджали за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

стр. 5 от 11  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11