Архив на събитията за 2013

21.05.2013

Кръгла маса на Дискусионния клуб при БТПП в гр. Бургас за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

20.05.2013

Кръгла маса на Дискусионния клуб при БТПП в гр. Стара Загора за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

17.05.2013

Кръгла маса на Дискусионния клуб при БТПП в гр. Хасково за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

15.05.2013

Кръгла маса на Дискусионния клуб при БТПП в гр. Сливен за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

14.05.2013

Кръгла маса на Дискусионния клуб при БТПП в гр. Ямбол за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

стр. 6 от 11  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11