Архив на събитията за 2013

10.05.2013

Кръгла маса на Дискусионния клуб при БТПП в гр. Варна за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

10.05.2013

Кръгла маса на Дискусионния клуб при БТПП в гр. Силистра за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

09.05.2013

Кръгла маса на Дискусионния клуб при БТПП в гр. Добрич за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

09.05.2013

Кръгла маса на Дискусионния клуб при БТПП в гр. Русе за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

26.04.2013

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Разград за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

стр. 7 от 11  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11