Архив на събитията за 2013

19.04.2013

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Ловеч за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

18.04.2013

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Плевен за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

17.04.2013

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Видин за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

16.04.2013

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Монтана за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

15.04.2013

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Враца за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

стр. 9 от 11  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11