ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”

29.10.2014

Българската търговско-промишлена палата организира на 28 октомври 2014 г. в Шератон София Хотел Балкан, зала Роял 3, заключителната конференция по проекта на БТПП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, на която бяха представени резултатите от изпълнението на проекта, добрите европейски практики за ограничаване и предотвратяване на проявите на сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и промените в обществените нагласи към тези прояви.

Участие в конференцията взеха представители на бизнеса, регионалните търговско-промишлени палати, браншовите организации, държавната администрация, социалните партньори и медиите.