Допълнителна информация

Допълнителна информация за проекта можете да намерите и на адрес 
http://www.nea-project.bcci.bg.