Анализи


Анализ на резултатите от проведено от БТПП проучване на европейските добри практики ....... (2013)

Анализ на резултатите от проведено от БТПП проучване на европейските добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителни отношения в 6 страни-членки на ЕС: Люксембург, Португалия, Ирландия, Румъния, Латвия и Литва. Аналитичен подбор на приложими в България добри практики и разработване на стратегия за прилагането им в България”

Обобщение на резултатите от емперичното проучване в:

Пресконференция на 19.12.2013 г. - Презентация 1 - ТУК (.pdf   318 KB) и Презентация 2 - ТУК (.pdf  432 KB)