Анализи


Анализ на резултатите от проучването на динамиката на междуфирмената мобилност на работната сила по области и по сектори (2014)

АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД на резултатите от проучването на динамиката на междуфирмената мобилност на работната сила по области и по сектори