Екип за организация и управление на проекта

Персонал, пряко ангажиран с изпълнението на проекта

Беата Папазова

-

 

Ръководител на екипа

Валентина Зартова

-

 

Юридически съветник

Здравка Георгиева

-

 

Координатор

Маргарита Дамянова

-

 

Координатор

Мариана Танчева

-

 

Координатор

Анна Заимова

-

 

Координатор – представител на партньора

Мариана Стоичкова

-

 

Финансов мениджър и счетоводител

Иванка Иванова

-

 

Координатор по информационното обслужване

Магдалена Караиванова

-

 

Счетоводител

Мирослава Методиева

-

 

Технически сътрудник