Кариерен център Пазарджик

Пазарджик 4400
ул. Димитър Казаков - Нерон 4, П.К. 97
тел.: (034) 46 02 89
мобилен: (088) 473 55 31
факс: (034) 46 02 89

E-mail: pazardjik@vsa.bcci.bg

Лице за контакт: Тодор Пройчев

Предлагани позиции за кариерно развитие:


Фирма КВД ЦЗ ООД
Сектор Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
ЕИК 201671577
Област Пазарджик
Град Пазарджик
Адрес Цар Шишман 7А
Лице за контакт Панка Германова
Телефон +359878270411
Email dikopz@abv.bg
Предлагани позиции за кариерно развитие
  • Шивач, кожа


  • Монтажник, електрически елементиТърсени позиции за кариерно развитие:

Инженер, газопреносна/газоразпределителна мрежа

Образование и квалификация:
Инженер Топло техника
Досегашен опит в областта на търсената позиция:
Седем години опит като инженер в газопреносни и газоразпределителни дружества.

1212 Ръководители по управление на човешките ресурси

Образование и квалификация:
Управление на човешките ресурси, Машинен инженер- Магистър;
Досегашен опит в областта на търсената позиция:
Седемнадесет години опит в управление на Човешките ресурси като Ръководител отдел Персонал, Мениджър и Директор ЧР в крупни международни корпорации, член на БАУРЧР от 2002 год., член на Клуб по ЧР към КРИБ –София през 2003- 2007 год., съосновател на Клуб по ЧР – Пловдив, автор на публикации за споделяне на опит в авторитетни медии, лектор на специализирани форуми, с 8 години преподавателски стаж в образователни институции, 6 от които в чужбина;

Социолог

Образование и квалификация:
Социология- Магистър, Психология- Магистър
Досегашен опит в областта на търсената позиция:
Опит в теренни проучвания, изготвяне на анкетни карти, анкетиране, социологически, маркетингови и политически анализи- 18 години.

Управител

Образование и квалификация:
Мениджър стопанско управление в пазарни условия.
Досегашен опит в областта на търсената позиция:
Управител на различни търговски дружества от 1990 година до сега.

Главен експерт, политическа партия

Образование и квалификация:
История и философия, Културология- Магистър
Досегашен опит в областта на търсената позиция:
Повече от петнадесет години анализатор на социологически и маркетингови изследвания, изготвяне на предизборни кампании за политически партии.