Кариерен център Габрово

Габрово 5300
ул. Брянска 30 (Дом на техниката)
тел.: 066/80 31 42
факс 066 8041 83

E-mail: gabrovo@vsa.bcci.bg

Лице за контакт: Цвета Дулева

Предлагани позиции за кариерно развитие:


Фирма "МЕРКУРИЙ П и П" АД
Сектор Производство на хранителни продукти
ЕИК 107584523
Област Габрово
Град Габрово
Адрес ул. Орловска 60
Лице за контакт Мирослава Колева
Телефон 066/ 80 44 36
Email mercury@mpp.bg
Предлагани позиции за кариерно развитие
 • Склададжия
  СКЛАДОВ РАБОТНИК

  Изисквания:
  -Средно образование;
  - Организираност, експедитивност и отговорно отношение към работата;
  - Готовност за работа в динамична среда;
  - Умения за работа в екип;
  - Коректност и лоялност.

  Основни задължения:

  - Извършва товаро-разтоварна дейност;
  - Носи солидарна материална отговорност за установени липси и нанесени щети на стоките в склада;
  - Подпомага работата на Н-к склада;Фирма "ГАБИНВЕСТ" ЕООД
Сектор
ЕИК 817059954
Област Габрово
Град Габрово
Адрес ул. Баланска 6
Лице за контакт Мариана Димитрова
Телефон 066/ 800 932
Email office@gabinvest.eu
Предлагани позиции за кариерно развитие
 • Специалист, труд и работна заплата
  СЧЕТОВОДИТЕЛ ТРЗ

  Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дъгосрочното развитие на фирмата.

  Описание на длъжността:

  - Изготвяне на трудови договори, заповеди за прекратяване на трудово правоотношение, уведомления за НАП и др. за клиенти на компанията
  - Извършване на месечни ТРЗ изчисления и изготвяне на платежни ведомости/платежни фишове
  - Счетоводно начисляване на работни заплати, отпуски, осигуровки, данъци върху доходите на физическите лица, обезщетения
  - Изготвяне на придружителни писма, банкови документи за бюджета, служебни бележки и др.
  - Изготвяне и поддържане на трудови досиета на клиенти на компанията
  - Комуникация с клиенти

  Изисквания:

  - Практически опит като счетоводител ТРЗ - минимум 2 години
  - Познаване и прилагане на трудово-правните и осигурителни нормативни актове
  - Висше икономическо образование
  - Немски език (писмено и говоримо)
  - Предимство - познаване и работа със софтуерна система ПОЛИКОНТ

  Габинвест ЕООД предлага:
  • Конкурентно възнаграждение;
  • Работа в динамична среда;
  • Възможност за допълнителна квалификация.


  Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 • Организатор, производство
  ОРГАНИЗАТОР - ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

  Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.


  Отговорности:
  • Планиране, приемане и обработване на поръчки;
  • Проверка и потвърждение на изпълнимоста на прогнозата за производственият капацитет и създаденият на нейна база план за продажбите;
  • Оптимизация заетостта и капацитетите на предприятието;
  • Планиране на производството по групи продукти, звена, общ обем на компоненти и сроковете за изпълнение;
  • Комуникация с клиенти и доставчици на немски и английски език;
  • Създаване на план за доставка на материали и суровини;
  • Оформяне на документи за експедиция;
  • Изготвя справки и анализи за ръководството на фирмата.

  Изисквания за длъжността:
  • Отлично владеене на немски и английски език – писмено и говоримо;
  • Техническо или икономическо образование;
  • Опит в производствено предприятие е предимство;
  • Добра компютърна грамотност, умения за работа с Word, Excel, Internet, PowerPoint;
  • Комуникативност и добри презентационни умения;
  • Отговорно отношение към задълженията;
  • Умение за работа в екип.


  Габинвест ЕООД предлага:
  • конкурентно възнаграждение;
  • работа в динамична среда;
  • възможност за допълнителна квалификация и развитие.

  При интерес изпратете своята автобиография и актуална снимка.
  Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД.
  Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 • Шлосер
  Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.

  Основни задължения и отговорности:
  • Ръчно шлайфане на метални части с пила и шкурка;
  • Извършва шлосерска обработка;

  Габинвест ЕООД предлага:
  • конкурентно възнаграждение;
  • работа с квалифициран екип в динамично развиваща се среда;
  • възможност за допълнителна квалификация;

  Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на интервю.

 • Настройчици на машини и сродни на тях
  НАСТРОЙЧИК - ОПЕРАТОТ НА МАШИНИ С ЦПУ

  Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.

  Основни задължения и отговорности:
  - обслужва и настройва машини с ЦПУ;
  - изготвя, вкарва в машината и коригира управляващи програми за изработване на даден детайл или определени повърхнини;
  - комплектова, монтира и демонтира различни видове универсални и специализирани приспособления.


  Нашите изисквания:
  • организираност и отговорност
  • желание за учене на немски език и развитие
  • средно / висше техническо образование
  • професионален стаж по специалността

  Габинвест ЕООД предлага:
  - конкурентно възнаграждение;
  - работа в динамична среда;
  - възможност за допълнителна квалификация;

  Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 • Машинен оператор, металообработващи машини
  Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.

  Основни задължения и отговорности:
  - обслужва и настройва машини с ЦПУ;
  - управление и обслужване на металообработващи машини, включително многофункционални машини с цифрово програмно управление;
  - установява и центрова заготовки в различни универсални и специализирани закрепващи приспособления;
  - заточване, установяване, закрепване, центроване и работа с всички видове режещи инструменти, използвани при фрезова обработка;


  Нашите изисквания:
  • организираност и отговорност
  • средно / висше техническо образование
  • професионален стаж по специалността, минимум 2 год.

  Габинвест ЕООД предлага:
  - конкурентно възнаграждение;
  - работа в динамична среда;
  - възможност за допълнителна квалификация;

  Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 • Асистент
  Technischer Assistent

  Das Unternehmen Gabinvest ist Produktionsstätte für präzise Komponenten. Unsere Kunden sind weltweit führende Hersteller von Jagdwaffen und Sportpistolen.

  Für die Produktionsaktivität suchen wir einen erfahrenen Technischen Mitarbeiter.


  Hauptaufgaben:
  • Kommunikation mit den ausländischen Kunden
  • Telefongespräche entgegennehmen und weiterleiten sowie Telefonate selbstständig führen
  • Sitzungen und Veranstaltungen vorbereiten, organisieren und betreuen
  • Protokollführung in Sitzungen und bei Veranstaltungen
  • Reisen organisieren – Reisekostenabrechnungen erstellen
  • Informationen aus dem Internet beschaffen, auswerten und so weit wie nötig weiterleiten
  • Datenbanken pflegen ( Technische Dokumenten )
  • Präsentationsfolien für Chef und evtl. Mitarbeiter anfertigen
  • Statistiken anlegen, führen und interpretieren


  Anforderungsprofil:
  • Team- und Kommunikationsfähigkeit
  • sehr gute PC-Kenntnisse mit MS Office
  • Sehr gute Bulgarisch-, Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Selbständiges Handeln
  • Auffassungsvermögen, Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit


  Wir bieten:
  • Langfristige Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen und sich schnell entwickelnden Unternehmen
  • Schulungen und Qualifikationen
  • Attraktives Gehalt
  • Angenehme Arbeitsumfeld und Arbeitsbedingungen

 • Одитор, качество
  КОНТРИЛЬОР, КАЧЕСТВО

  Габинвест ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.

  Основни задължения и отговорности:
  - Следи за ефективното и правилно протичане на процесите по обработката на детайлите в отдел Металообработване;
  - Осъществява входящ контрол на суровини и материали за производството;
  - Извършва междинен контрол на произвежданите компоненти;
  - Участва при анализиране на качеството на продукцията;
  - Участва при внедряване на нови изделия или технологии, ново оборудване, нови инструменти и екипировка;

  Изисквания към кандидатите:
  - средно / висше техническо образование;
  - умения за работа с измервателни уреди и приспособления;
  - комуникативност, инициативност, умения за работа в екип;

  Габинвест ЕООД предлага:
  - конкурентно възнаграждение;
  - работа в динамичен екип;
  - възможност за допълнителна квалификация;

  Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.Фирма "МАРКЕТ ПЛЮС" ООД
Сектор Хотелиерство
Ресторантьорство
Туристическа агентска дейност
ЕИК
Област Габрово
Град Габрово
Адрес бул. Априлов 10
Лице за контакт Камелия Попова
Телефон 0898 58 99 10; 0898 68 02 89
Email marketgb@abv.bg
Предлагани позиции за кариерно развитие
 • Чистач/ Хигиенист
  ХИГИЕНИСТ/КА

  Пицария " ЕГО " в МОЛ Габрово търси
  Хигиенист/ка за ресторант

  Ние Ви предлагаме:
  • Динамична работа;
  • приятна работна среда в екип от млади колеги;
  • коректно отношение от работодателя
  Документи за позицията можете да изпращате чрез бутона „Кандидатствай по тази обява” или на място в Пицария " ЕГО " намираща се в МОЛ Габрово.

 • Готвач
  ГОТВАЧ ТОПЛА КУХНЯ

  Пицария " ЕГО " в МОЛ Габрово търси
  Готвач топла кухня

  Допълнителни изисквания:
  • Опит - желателно ;
  • Познаване технологита на работа
  • Умения за работа в екип;
  • Комуникативност и добри обноски.

  Ние Ви предлагаме:
  • Динамична работа;
  • приятна работна среда в екип от млади колеги;
  • коректно отношение от работодателя
  Документи за позицията можете да изпращате чрез бутона „Кандидатствай по тази обява” или на място в Пицария " ЕГО " намираща се в МОЛ Габрово.Фирма "ГРЕСТОКОМЕРС" ЕООД
Сектор Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
Търговия на едро с напитки
Търговия на едро със захар, захарни и шоколадови изделия
Търговия на едро с кафе, чай, какао и подправки
Търговия на едро с порцеланови и стъкларски изделия и почистващи препарати
ЕИК 104586266
Област Велико Търново
Град Лясковец
Адрес
Лице за контакт Велизара Василева
Телефон 0619/ 25750
Email vasileva@gresto.bg
Предлагани позиции за кариерно развитие
 • Склададжия
  ОПЕРАТОР СКЛАД

  Фирма Грестокомерс ЕООД е на пазара за дистрибуция и логистика на бързооборотни хранителни стоки вече 20 години. До днес постигнахме търговско развитие, благодарение на професионализма и отдадеността на служителите ни.

  Вие трябва да бъдете:
  -Със завършено средно образованиe;

  Вашите задължения:
  -Подпомагане складовите процеси;
  -Опериране със складова техника;
  -Спазване стандартите за работа.

  За предимство се счита:
  -Предишен опит в складови дейности;
  -Сертификати и документи за опериране със складова техника.

  От Вас очакваме:
  -Желание за работа;
  -Готовност за работа в динамична среда;
  -Лоялност;
  -Дългосрочни взаимоотношения.

  Ние предлагаме:
  -Сигурна работа;
  -Постоянна заетост;
  -Гъвкаво работно време;
  -Възможност за професионална реализация;
  -Конкурентно възнаграждение;
  -Социални придобивки.

  Необходими документи:
  -Подробна автобиография;
  -Копие от диплом за завършено образование;
  -Актуална снимка.Фирма "ПАУЛА КОМЕРС" ЕООД
Сектор Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
ЕИК
Област Плевен
Град Плевен
Адрес ул. Здравец 1
Лице за контакт Галя Маринова
Телефон 0894 491 025
Email paula_eood@abv.bg
Предлагани позиции за кариерно развитие
 • Началник, склад
  МАТЕРИАЛНО ОТГОВОРНО ЛИЦЕ - СКЛАД

  Фирма занимаваща се с дистрибуция и логистика на бързооборотни стоки търси да назначи: МАТЕРИАЛНО ОТГОВОРНО ЛИЦЕ - СКЛАД

  ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
  - Организира приемането, съхраняването, подреждането, комплектоването и предаването на складовите наличности;
  - Отпуска стоки и материали срещу оформени по съответния ред складови разписки;
  - Оформя документи и води картотека за постъпилите и отпуснатите стоки;
  - Контролира качеството, количеството и комплектността на постъпващите в склада стоки и съответствието им с придружителните документи;
  - Следи за състоянието на съхраняваните стоки и прави предложения при възникнали проблеми;
  - Участва при извършването на месечни, тримесечни и годишни инвентаризации на склада;
  - Следи за състоянието на съхраняваните стоки и материали и сигнализира ръководството при възникнали проблеми;
  - Участва в товаро-разтоварни дейности;
  - Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

  ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
  - Отговаря за правилното обработване на документацията и съхраняването на стоките в склада.
  - Носи отговорност за установени липси на стоки в склада.

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
  1. Образование: средно специално, висше.
  2. Професионален опит : желателно е кандидатът да има една година трудов стаж на същата или подобна позиция.
  3. Да има опит в ръководенето и контролирането на персонала.
  4. Личностни качества:
  - отговорност;
  - комуникативност;
  - инициативност;
  - умения за работа в динамична среда;
  - умение за бързо отреагиране на поставени задачи.

  Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете актуална автобиография (желателно със снимка). Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.Фирма ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ / Офис ГАБРОВО
Сектор Застраховане
Допълнително пенсионно осигуряване
ЕИК
Област Габрово
Град Габрово
Адрес бул. Априлов 18
Лице за контакт Павлина Цветкова
Телефон 0897 812 207
Email sm070@allianz.bg
Предлагани позиции за кариерно развитие
 • Застрахователен агент
  ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН КОНСУЛТАНТ

  "Алианц България Холдинг" АД

  Част от Allianz SE - европейски лидер в застраховането и финансовите услуги.
  Компанията има над 120 - годишна история, опит, фирмена политика и високи стандарти по отношение на своите клиенти и служители.Във връзка с разширяване на екипа търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията:

  ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН КОНСУЛТАНТ, гр.Габрово и област Габрово

  Описание на основни функции:

  Дефинира клиентски нужди от финансови услуги и застрахователни решения;
  Провеждане на срещи и изготвяне на оферти;
  Сключване на застраховелни договори, заявления и договори за пенсионно осигуряване;
  Продажба на всички видове застрахователни и пенсионни продукти;
  Активно привличане на нови клиенти и развитие на клиентска база;
  Следпродажбено обслужване и дългосрочен портфейл от продажби и клиенти.

  Изисквания за кандидатстване:

  Завършено образование;
  Предишен опит в сферата не е задължителен;
  Желание за развитие в продажбите;
  Умение за директен контакт с клиенти, ще се счита за предимство;
  Отлични комуникативни качества;
  Позитивност и увереност в собствените сили;
  Постоянство и желание за професионално развитие.

  Ние Ви предлагаме:

  Работа в компания, лидер в застраховането;
  Възнаграждение, обвързано с постигнати търговски резултати;
  Въвеждащо и поетапни обучения, свързани с професията;
  Много добри възможности за бъдещо развитие в компанията;
  Натрупване на практически опит във финансовата и застрахователна сфера.


  Необходими документи:
  Автобиография

  Моля, изпращайте своите автобиографии, придружени със снимка, не по-късно от 14.11.2014г. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.
  Компанията ше се свърже само с финалистите за обявената позиция.
  Предимство ще имат управители на малък и среден бизнес с изградени комуникативни и организационни умения.Фирма "ЕНЕУС" ЕООД
Сектор Търговия на едро с напитки
Специализирана търговия на едро с други хранителни стоки
ЕИК 200701373
Област Габрово
Град Габрово
Адрес бул. Столетов 10
Лице за контакт
Телефон 066/ 802 502
Email eneus@abv.bg
Предлагани позиции за кариерно развитие
 • Търговски представители
  ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

  ЕНЕУС ЕООД, гр.Габрово търси да назначи:

  Търговски представител-бързооборотни стоки

  Задължения:
  - Създава, поддържа и развива търговски отношения с обектите в поверената му/й зона;
  - Осигурява периодични търговски посещения в обектите си и взима заявки;
  - Отговаря за изпълнението на набелязаните обеми за продажба и поставените цели в съответния регион;
  - Осъществява контакти и активно работи за привличане на нови клиенти;

  Изисквания към кандидата:
  - Опит на подобна позиция. Практика в областта на бързооборотни стоки се разглежда с предимство;
  - Желание и готовност за работа с хора;
  - Отговорност и организираност;
  - Готовност за динамична и предизвикателна работа;
  - Шофьорска книжка;


  Предлагаме:

  - Трудов договор;
  - Възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати - основна заплата плюс процент от продажбите;
  - Служебен автомобил и телефон;


  Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
  Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.Фирма "ДИМАС" АД
Сектор F СТРОИТЕЛСТВО
ЕИК 107030335
Област Габрово
Град Габрово
Адрес
Лице за контакт
Телефон
Email dimas_secretary@abv.bg
Предлагани позиции за кариерно развитие
 • Шофьор, товарен автомобил
  ШОФЬОР НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

  Изисквания:

  1. Книжка категория С
  2. Карта за професионална компетентност
  3. Свидетелство за психологическа годност
  4. Лоялност, коректност и дългосрочни намерения към фирмата
  5. Отлична поддръжка и стопанисване на повереното Ви МПС
  6. Управление на товарен автомобил "ЗИЛ"

  Фирмата предлага:

  1. Постоянна работа
  2. Работа на трудов договор
  3. Редовно заплащане

 • Работник, полагане на пътни настилки
  РАБОТНИК ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

  Изисквания:
  1. Опит /желателно/
  2. Желание за работа.
  3. Лоялност и коректност.

  Фирмата предлага:
  1. Работа на трудов договор
  2. Постоянна работа
  3. Редовно заплащанеФирма "ВАН - ВАЛИНА ТРАНС" ООД
Сектор Сухопътен транспорт
ЕИК
Област Габрово
Град Габрово
Адрес
Лице за контакт Нора Димова, Галя Ангелова
Телефон 0888353051
Email valinatrans@abv.bg
Предлагани позиции за кариерно развитие


  Фирма "РЕЗВАЯ - СТРОЙГРУП" ООД
  Сектор F СТРОИТЕЛСТВО
  Търговия на дребно с облекло
  ЕИК 107590832
  Област Габрово
  Град Габрово
  Адрес ул. Брянска 14
  Лице за контакт
  Телефон 0887 743 789
  Email rezvaq@abv.bg
  Предлагани позиции за кариерно развитие
  • Продавач-консултант
   ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ

   Магазин"Резвая" намиращ се на главната улица набира персонал за длъжност:продавач–консултант.Желателно е кандидатите да имат естетически усет, добра комуникативност ,способност за поемане на отговорност, умения за добро обслужване на клиенти.  Фирма "РЕСТ 2" ЕООД
  Сектор Ресторантьорство
  ЕИК 201427418
  Област Габрово
  Град Габрово
  Адрес ул. Стара планина 4
  Лице за контакт
  Телефон 066/ 876 543
  Email
  Предлагани позиции за кариерно развитие
  • Готвач
   ГОТВАЧ

   Ресторант REST - Обявява вакантно място за позицията ГОТВАЧ. Опит в тази сфера и заемана подобна длъжност са предимство! Добри условия на труд! Възможност за развитие!

   Необходимо е да представите автобиография и мотивационно писмо на място в ресторанта ( Габрово, ул.Стара планина 4, тел.066 / 876543 )

   ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ!

  • Сервитьор
   СЕРВИТЬОРИ/КИ

   Ресторант REST, обявява вакантно място за позицията Сервитьори/ки. Необходимо е да представите автобиография и мотивационно писмо на място в ресторанта ( Габрово, ул.Стара планина 4, тел.066 / 876543 ). Опит в тази сфера и заемана подобна длъжност са предимство!
   Молбите се приемат всеки ден след 15.00 часа!
   Пожелаваме успех на всички кандидати!

  • Мияч, съдове (ръчно)
   МИЯЧ/КА

   Ресторант REST, обявява вакантно място за мияч/ка. Необходимо е да представите автобиография и мотивационно писмо на място в ресторанта( Габрово, ул.Стара планина 4, тел.066 / 876543 ). Опит в тази сфера и заемана подобна длъжност са предимство!
   Молбите се приемат всеки ден след 15.00 часа!
   Пожелаваме успех на всички кандидати!  Фирма "ВЕНЦИ ГАБРОВО" ЕООД
  Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
  ЕИК
  Област Габрово
  Град Габрово
  Адрес
  Лице за контакт
  Телефон 066/ 810 810
  Email
  Предлагани позиции за кариерно развитие
  • РЪКОВОДИТЕЛИ
   РЕЦЕПЦИОНИСТ/КА КЛИЕНТИ

   Венци Габрово ЕООД, официален представител на TOYOTA, търси да назначи

   РЕЦЕПЦИОНИСТ/КА КЛИЕНТИ

   за автосалон ТОЙОТА ВЕНЦИ - гр. Габрово

   Изисквания:

   - Умения за работа в екип
   - Организиран, отговорен, комуникативен
   - Компютърна грамотност
   - Владеене на английски език.
   - Опитът на подобна позиция е предимство

   Необходими документи:

   - Автобиография, актуална снимка
   - Копие от диплома за завършено образование

   Контакт ще бъде направен само с одобрените по документи кандидати.  Фирма "СТС ПАК ХОЛДИНГ" ООД
  Сектор
  ЕИК 107552194
  Област Габрово
  Град Габрово
  Адрес ул. Станционна 14
  Лице за контакт
  Телефон 066/ 817 121
  Email peeva@stsbg.com
  Предлагани позиции за кариерно развитие
  • Електромеханик
   ЕЛЕКТРОМЕХАНИК

   „СТС Пак Холдинг” ООД – гр. Габрово търси да назначи Електромеханик.

   Описание на длъжността:
   - Подготвя автоматичните линии: обновява машините по план, зарежда машините и работните станции с материал, настройва машината според работната инструкция и текущата поръчка;
   - Извършва ежедневен оглед, настройва автоматичните машини – отстранява грешки, възникнали в процеса на работа и настройва позицията на отделните станции на машината;
   - Следва производствените поръчки според приоритетите;
   - Извършва планови и аварийни ремонти на автоматичните машини и сменя резервните части;
   - Оптимизира процеса на работа на машините.

   Изисквания:
   - Више или средно електротехническо образование;
   - Опит на подобна длъжност ще се счита за предимство;
   - Възможност за работа на смени;
   - Изпълнителност и отговорност;
   - Сръчност и наблюдателност.

   Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля представете актуална автобиография (CV), снимка, копие от диплома за завършено електротехническо образование.

   Документите се подават в гр. Габрово, Северна индустриална зона, Кв. Бойката- сграда „Независимост”, отдел „ТРЗ” до 05.12.2014г.

   Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
   Вашите данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбора.

   Месторабота:
   Габрово / България
   Месторабота: Габрово / България
   Заплата: 450 BGN (Бруто)  Фирма "МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД
  Сектор Дейности по охрана и разследване
  ЕИК
  Област Габрово
  Град Габрово
  Адрес
  Лице за контакт
  Телефон 066/ 80 69 62
  Email office@metalsod.com
  Предлагани позиции за кариерно развитие
  • Специалисти по реклама и маркетинг
   СПЕЦИАЛИСТ МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

   ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
   • предлагане услугите на фирмата;
   • изготвяне на оферти и договори;
   • разработване на маркетингова и рекламна стратегия;
   • поддържа контакт с клиентите;
   • връзки с медиите и обществеността;

   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
   • висше икономическо образование – маркетинг;
   • компютърна грамотност;
   • шофьорска книжка - активен шофьор;
   • владеенето на английски-работно ниво е предимство;
   • умение и желание за работа в екип;
   • комуникативни възможности;
   • инициативност и вземане на самостоятелни решения;
   • опит на подобна позиция е предимство;


   ПРЕДЛАГАМЕ:
   • работа в млад и динамичен екип;
   • отлични условия за работа;
   • професионално развитие.

   НЕОБХОДИМИ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ) ДОКУМЕНТИ:
   • професионална автобиография;
   • копие от диплома за завършено образование;
   • копие от лична карта и шофьорска книжка;
   • актуална снимка;

   ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ НА АДРЕС: ГР. ГАБРОВО, УЛ. "СТЕФАН КАРАДЖА" № 3 И ЧРЕЗ jobs. bg. НЕОКОМПЛЕКТОВАНИ ДОКУМЕНТИ НЯМА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ.

   ЧИСТА СУМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ - от 470 лв. до 540 лв. + допълнителни бонуси


  Търсени позиции за кариерно развитие:

  Автомонтьор

  Образование и квалификация:
  Автомонтьор - Средно специално
  Досегашен опит в областта на търсената позиция:
  25г трудов стаж като автомонтьор