Архив на събитията за 2011

11.04.2011

Провеждане на семинар за популяризиране на разработения инструментариум и приложението му от работодателите и заетите лица с цел укрепване на социалния диалог - дейност 4

08.04.2011

Провеждане на семинар за популяризиране на разработения инструментариум и приложението му от работодателите и заетите лица с цел укрепване на социалния диалог - дейност 4

07.04.2011

Провеждане на семинар за популяризиране на разработения инструментариум и приложението му от работодателите и заетите лица с цел укрепване на социалния диалог - дейност 4

06.04.2011

Провеждане на семинар за популяризиране на разработения инструментариум и приложението му от работодателите и заетите лица с цел укрепване на социалния диалог - дейност 4

05.04.2011

Провеждане на семинар за популяризиране на разработения инструментариум и приложението му от работодателите и заетите лица с цел укрепване на социалния диалог - дейност 4

стр. 9 от 10  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10