Архив на събитията за 2012

13.02.2012

Семинар "Обучение на работодатели, наети лица и синдикалисти по фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация, приложен

стр. 15 от 15  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15