Архив на събитията за 2012

26.11.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Казанлък за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

23.11.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Добрич за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

22.11.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Варна за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

21.11.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Бургас за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

20.11.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Ямбол за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

стр. 2 от 15  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15