Архив на събитията за 2012

19.11.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Стара Загора за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

16.11.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Хасково за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

15.11.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Кърджали за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

14.11.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Смолян за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

13.11.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Пазарджик за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

стр. 3 от 15  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15