Архив на събитията за 2012

12.11.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Пловдив за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

12.11.2012

Семинар "Обучение на работодатели, наети лица и синдикалисти по фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация, приложен

26.10.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Силистра за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

25.10.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Русе за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

24.10.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Разград за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

стр. 4 от 15  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15