Архив на събитията за 2012

23.10.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Шумен за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

22.10.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Търговище за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

19.10.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Ловеч за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

18.10.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Габрово за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

17.10.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Велико Търново за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

стр. 5 от 15  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15