Архив на събитията за 2012

16.10.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Плевен за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

12.10.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Видин за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

11.10.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Кюстендил за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

28.03.2012

Провеждане на семинар "Обучение на наети лица и синдикалисти по организация и администриране на бизнеса, фирмена култура и ефективна работна среда, механизми за взаимодействие между работодатели и наети лица, обща рамка на трудовоправните и осигурителните

28.03.2012

Провеждане на семинар "Обучение на наети лица и синдикалисти по организация и администриране на бизнеса, фирмена култура и ефективна работна среда, механизми за взаимодействие между работодатели и наети лица, обща рамка на трудовоправните и осигурителните

стр. 6 от 15  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15