Архив на събитията за 2012

20.03.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Монтана за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

20.03.2012

Провеждане на семинар "Обучение на работодатели по организация и администриране на бизнеса, фирмена култура и ефективна работна среда, механизми за взаимодействие между работодатели и наети лица, обща рамка на трудовоправните и осигурителните отношения и

20.03.2012

Провеждане на семинар "Обучение на работодатели по организация и администриране на бизнеса, фирмена култура и ефективна работна среда, механизми за взаимодействие между работодатели и наети лица, обща рамка на трудовоправните и осигурителните отношения и

20.03.2012

Провеждане на семинар "Обучение на работодатели по организация и администриране на бизнеса, фирмена култура и ефективна работна среда, механизми за взаимодействие между работодатели и наети лица, обща рамка на трудовоправните и осигурителните отношения

19.03.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Враца за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

стр. 8 от 15  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15