Архив на събитията за 2012

19.03.2012

Семинар "Обучение на работодатели, наети лица и синдикалисти по фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация, приложен

16.03.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Благоевград за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

15.03.2012

Провеждане на семинар "Обучение на наети лица и синдикалисти по организация и администриране на бизнеса, фирмена култура и ефективна работна среда, механизми за взаимодействие между работодатели и наети лица, обща рамка на трудовоправните и осигурителните

15.03.2012

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Гоце Делчев за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения

15.03.2012

Провеждане на семинар "Обучение на наети лица и синдикалисти по организация и администриране на бизнеса, фирмена култура и ефективна работна среда, механизми за взаимодействие между работодатели и наети лица, обща рамка на трудовоправните и осигурителните

стр. 9 от 15  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15